Wat er aan vooraf ging

Voor we in het aangewezen gebied in Catrijp begonnen te werken was het enkel schrale grond. Waar na de brand niet vanzelf een gevarieerde vernieuwing van planten kon ontstaan. Daarom zijn we in het gebied maanden bezig geweest met grondonderzoek, bodemherstel en aardeheling voor het planten kon beginnen. We hebben met groepen vrijwilligers hard gewerkt om het gebied rijp te maken voor nieuwe groei. Het is nu een krachtplek waar rust en harmonie aanwezig is, er zijn al prachtige mossen opgekomen.

De eerste 100 bomen zijn in samenwerking met SBB in april 2014, met compost, geplant bij wijze van proef. Nu kunnen we zien dat de meeste bomen goed zijn aangeslagen, dat de berken super groeien en de eiken mooi beginnen uit te lopen.

Na de lancering van de herinrichting van het duingebied, in het kader van de Natura 2000, heeft SBB zich teruggetrokken over de gemaakte afspraken en mochten we 3 jaar niet verder met het afgesproken bomenplantplan. In januari 2017 heeft SBB echter toegegeven, dat de gemaakte afspraken niet zomaar aan de kant konden worden gezet. ruim 10% van de eerder gemaakte afspraken mag alsnog worden geplant in het centrale vak links vanaf de vijfsprong.